top of page

Rada Samorządu Studentów 

Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego


Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego reprezentuje wszystkich studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego wobec jego władz. W związku z tym wszyscy członkowie wchodzą w skład Rady Wydziału. Trzech naszych przedstawicieli reprezentuje studentów wydziału w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Samorząd Studentów odpowiada za wybór przedstawicieli studentów do poszczególnych Stałych Komisji Wydziałowych na dany rok akademicki. Jednocześnie budujemy społeczność wydziału np. organizując coroczne Otrzęsiny, czy Połowinki. Od paru lat już tradycją wydziału jest Wydziałowy Piknik Chemiczny „Chemiliada”, który jest organizowany przez Radę Samorządu Studentów ze współpracą z przedsiębiorcami, mediami i innymi organami uczelni. Impreza ta przede wszystkim skierowana jest do pracowników i studentów wydziału. Wzbudzamy kreatywność i rozwijanie zainteresowań wśród studentów wydziału. Od niedawna współorganizujemy z gdańską firmą isoQRS szkolenia z zakresu norm ISO i walidacji dla studentów wydziału. Ponadto od roku 2017/2018 RSSWCh UG organizuje stałą akcję „Podaj dalej!” w ramach której studenci mogą nieodpłatnie skorzystać z książek przekazanych od studentów z poprzednich roczników.


PRZEWODNICZĄCY - Damian Makowski 
WICEPRZEWODNICZĄCA ds. Nauki - Dominika Gołaszewska
WICEPRZEWODNICZĄCA ds. Promocji
 -Karolina Ławska

WICEPRZEWODNICZĄCA ds. Organizacji- Oliwia Rulka
 

 

Przedstawiciele studentów do Rady Dziekana:
Dominika Gołaszewska, Karolina Ławska


Przedstawiciele do zgromadzenia Parlamentu Studentów UG z ramienia Wydziału Chemii: 
Damian Makowski, Simona Kołek, Karolina Ławska

Komisja ds. finansowania konferencji i projektów studenckich:

  • Marta Domżalska  

  • Simona Kołek

  • Damian Makowski

 

Przedstawiciele do Rad Programowych:

  • Chemia: Adela Zaręba

  • Ochrona Środowiska: Simona Kołek

  • Biznes Chemiczny: Roma Wasilewska 

Formularze dotyczące finansowania wyjazdów naukowych oraz projektów studenckich finansowanych spoza funduszy katedr:

https://rsswch.ug.edu.pl/dofinansowania/

Formularz uwag o jakości kształcenia na Wydziale Chemii (anonimowy):

http://bit.ly/WChUWAGI

Za jego pomocą możecie zgłosić jakiekolwiek uwagi związane ze studiami (głównie a propos jakości kształcenia). Nie dajcie się ponieść emocjom i zawsze na chłodno i obiektywnie zgłaszajcie swoje uwagi (zarówno te krytyczne jak i pozytywne)!

Link do wniosku o zakodowanie legitymacji studenckiej celem umożliwienia wjazdu na teren Kampusu:

https://tiny.pl/97jpk

Godziny otwarcia dziekanatu studenckiego:

http://bit.ly/DZIEKANAT

Druki i formularze:

http://bit.ly/PAPIEROLOGIA

Programy wymiany zagranicznej i wewnątrzkrajowej (Erasmus, MOST):

http://bit.ly/WYMIANY

Logo_bez_tła.png
strzalka1-300x123.png
bottom of page