top of page

Zapraszamy do współpracy !

Propozycje świadczeń na rzecz Sponsora:

  • Umieszczenie loga firmy na oficjalnych plakatach i ulotkach promujących Chemiladę

  • Umieszczenie loga firmy na stronie internetowej oraz fanpage (Chemiliady i Samorządu Studentów WCh UG)

  • Możliwość rozstawienia roll-upu i stoiska promocyjnego

  • Możliwość rozdysponowywania materiałów promocyjnych (ulotek, ogłoszeń) do nagród chemiliadowych 

  • Udostępnienie materiałów zawierające logo firmy w grupach facebook-owych związanych z naszą społecznością akademicką

  • Oficjalne podziękowania na scenie oraz na życzenie podziękowania pisemne  

Broszura informacyjna 

Dziękujemy !

bottom of page