Starości 

Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego


Chemia I stopień:
I rok - Bartosz Stochmal
II rok - Agnieszka Szczutkowska
III rok - Adela Zaręba

Chemia II stopień:
I rok (stacjonarne) - Laura Iwanowska
II rok (stacjonarne) -  Piotr Świder
I rok (niestacjonarne) - Kaja Kur
II rok (niestacjonarne) - Konrad Polecki

Ochrona Środowiska I stopień:
I rok - Tomasz Lebiedź
II rok - Daria Bober
III rok - Patrycja Ciesielska

 

Biznes Chemiczny I stopień:
I rok - Laura Sutowska
II rok - Weronika Szrama
III rok - Roma Wasielewska
IV rok - Dominika Brzostek

 

Biznes chemiczny II stopień:

I rok - Magdalena Datta Obowiązki starostów:

  • reprezentowanie roku wobec Władz Wydziału UG WCh, Rady Samorządu Studentów WCh UG oraz pracowników;

  • ustalanie terminów egzaminów;

  • kontakt z dziekanatem;

  • zbiórka legitymacji; 

  • pomoc w zapisach na WdW i fakultety